Brittiskt korthår kommer i en uppsjö av färger och mönster, vilka kan kombineras på nästan alla möjliga sätt. Anlaget för colourpoint styrs av temperatur, på de kallaste delarna av kroppen träder färgen fram: öron, tassar och ben, svans och nos.

När colourpoints föds har de utsatts för en jämn värme i mammas mage, därför syns inte deras färg förrän nya hårstrån växer ut. Det brukar ta några veckor innan man ser vilken färg eller mönster en kattunge har, ibland syns det tidigare och ibland senare.


Statistiska färgutfall i en kull

Klicka på knapparna för att gå direkt till ett visst avsnitt.


Colourpoint

Anlaget som vi kallar för “colourpoint” är ett recessivt anlag. På svenska kallas colourpoint för “maskning”, eftersom det ser ut som att de har en “mask” för ansiktet.

Recessiva anlag är ett begrepp inom genetiken som betyder att en individ måste fått arvsanlaget från båda föräldrarna för att egenskapen ska kunna uppvisas på deras avkomma. Andra exempel på recessiva anlag är långhår, choklad, kanel och dilution.

Lite förenklat kan man säga att den recessiva allelen ger inte upphov till några synliga egenskaper ensam. Det är nu förklaringarna bli lite mer avancerade, och för att beskriva på en så enkel nivå som möjligt kommer vi nu att förenkla och beskriva kortfattat.

Heterozygot & homozygot

Heterozygot är en individ som bär enkel allel av en egenskap, homozygot är när en individ bär dubbel allel (ett genpar) av en egenskap. En egenskap kan exempelvis vara färg, mönster eller hårlängd. Detta är samma för både recessiva och dominanta anlag. Skillnaden är hur detta påverkar de synliga egenskaperna: recessivt kräver homozygota genpar (två lika allel) för att synas på individen medan dominanta anlag endast behöver heterozygota genpar (endast en allel för egenskapen krävs).

Applicerat på colourpointanlaget innebär detta …

Katten är bärare av colourpoint
När en katt bär colourpointanlaget utan att det syns har denna alltså en heterozygot uppsättning av egenskapen. Vardagligt brukar man prata om “bärare av colourpoint”.

Katten är colourpoint
När en katt bär colourpointanlaget synligt innebär det att denna har en homozygot uppsättning av egenskapen. Vardagligt brukar man då bara kalla dessa för colourpoint, eller maskade).

Utfallsstatistik:

Colourpoint + Colourpoint= 100 % colourppint
Colourpoint + Bärare= 50% colourpoint, 50% bärare
Colourpoint + Icke-bärare= 100% bärare av colourpoint
Bärare + Bärare=50% bärare av colourpoint, 25% colourpoint, 25% icke-bärare
Bärare + Icke-bärare=50% bärare, 50% icke-bärare
Icke-bärare + Icke-bärare=100% icke-bärare

BSH b 21 33

Tabby (colourpoint)

När en colourpoint är agouti (mönstrad) kallas den för tabby, och detta betecknas med EMS-koden “21”. Katten får ränder i ansikte, på benen och svansen.

På engelska används “tabby” när man syftar på mönster, men på svenska heter även en av mönsterformerna samma sak. För att undvika missförstånd kommer vi i denna text istället använda begreppet “agouti”, som betyder att katten är mönstrad.

Det är ett dominant anlag

Agouti nedärvs dominant, vilket i praktiken innebär att det bara behövs ett anlag från en förälder för att avkommorna ska bli mönstrade. Alltså tvärtemot hur recessiva anlag fungerar.

Några exempel på dominanta anlag är agouti (sk. tabby på colourpoints), vitfläckighet och kort päls.

Det syns inte utanpå katten ifall den bär en eller två allel av agouti (eller andra dominanta anlag), men man kan ta reda på om så är fallet genom några olika sätt:

  • Stamtavlan: Har båda föräldrarna till katten samma dominanta anlag? Då finns möjligheten att din katt är homozygot. Om de däremot inte gör det kan du direkt avgöra att katten istället är heterozygot.
  • DNA-test: Många dominanta anlag kan man beställa DNA-test för hos laboratorier (exempelvis Langford Vets i UK, eller UC Davis i USA). Då får du svar svart på vitt vilka gener din katt har.
  • Utfall på avkommor: Man kan också se vilket utfall det blir i kullar som katten lämnar. Då kan få en uppfattning om vilka anlag katten verkar bära, dock är det inte något man kan avgöra med full säkerhet förstås.

Heterozygot agouti

När katten endast har en allel för agouti är katten heterozygot. Det innebär att den “bär” på non-agoutianlag, och har en möjlighet att få avkommor som inte är mönstrade. Nedan är utfallsstatistiken i olika kombinationer:

Heterozygot agouti + Homozygot agouti= 100% Homozygot agouti
Heterozygot agouti + Heterozygot agouti= 50% Heterozygot, 25% Homozygot, 25% Non-agouti
Heterozygot agouti + Non-agouti= 50% Heterozygot agouti, 50% Non-agouti

Homozygot agouti

När katten har två allel för agouti är katten homozygot. Det innebär att den endast kan få avkommor som är mönstrade. Nedan är utfallsstatistiken i olika kombinationer:

Homozygot agouti + Homozygot agouti= 100% Homozygot agouti
Homozygot agouti + Heterozygot agouti= 50% Homozygot, 50% Heterozygot agouti
Homozygot agouti + Non-agouti= 100% Heterozygot agouti

Vill du få utfall som är non-agouti med din tabbymaskade katt?

Det förutsätter att din katt är heterozygot agouti, annars är det dessvärre inte möjligt. Antingen parar du din katt som är heterozygot agouti med en annan heterozygot, eller ännu hellre med en solid/non-agouti för att öka chansen att få non-agouti utfall.

Observera!
Inom FIFe gör man i dagsläget inte skillnad på de olika mönsterformerna (“22”, “23”, “24”, “25”) som finns när katten är colourpoint, detta gäller även ifall katten exempelvis har vidbandsanlag (EMS-kod “11” eller “12” för icke-colourpoints). Istället används EMS-kod “21” = ospecificerad tabby.