Brittiskt korthår kommer i en uppsjö av färger och mönster, vilka kan kombineras på nästan alla möjliga sätt. Anlaget för colourpoint styrs av temperatur, på de kallaste delarna av kroppen träder färgen fram: öron, tassar och ben, svans och nos. När colourpoints föds har de utsatts för en jämn värme i mammas mage, därför syns inte deras färg förrän nya hårstrån växer ut. Det brukar ta några veckor innan man ser vilken färg eller mönster en kattunge har, ibland syns det tidigare och ibland senare.

Recessiva anlag – Detta är ett begrepp inom genetiken som betyder att en individ måste fått arvsanlaget från båda föräldrarna för att egenskapen ska kunna visa sig på individen. En sådan egenskap är bl.a colourpointanlaget då det krävs att båda föräldrarna bär anlaget för att en avkomma ska kunna uppvisa detta.

Lite förenklat kan man säga att den recessiva allelen ger inte upphov till några synliga egenskaper ensam. Det är nu förklaringarna bli lite mer avancerade, och för att beskriva på en så enkel nivå som möjligt kommer vi nu att förenkla och beskriva kortfattat.

Heterozygot är en individ som bär enkel allel av en egenskap, homozygot är när en individ bär dubbel allel (ett genpar) av en egenskap. En egenskap kan exempelvis vara färg, mönster eller hårlängd. Detta är samma för både recessiva och dominanta anlag. Det som är skillnaden är hur detta påverkar de synliga egenskaperna, recessivt kräver homozygota genpar (två lika allel) för att synas på individen medan dominanta anlag endast behöver heterozygot genpar (endast en allel för egenskapen krävs).

Applicerat på colourpointanlaget innebär detta …
När en katt bär colourpointanlaget utan att det syns har denna alltså en heterozygot uppsättning av egenskapen. Vardagligt brukar man prata om “bärare av colourpoint”.

När en katt bär colourpointanlaget synligt innebär det att denna har en homozygot uppsättning av egenskapen. Vardagligt brukar man då bara kalla dessa för colourpoint, eller maskade (eftersom de har en “mask” för ansiktet).


Utfallsstatistik:

Colourpoint + Colourpoint= 100 % colourppint
Colourpoint + Bärare= 50% colourpoint, 50% bärare
Colourpoint + Icke-bärare= 100% bärare av colourpoint
Bärare + Bärare=50% bärare av colourpoint, 25% colourpoint, 25% icke-bärare
Bärare + Icke-bärare=50% bärare, 50% icke-bärare
Icke-bärare + Icke-bärare=100% icke-bärare