Hur vet du om din katt har möjlighet att få colourpoint-kattungar? Och vilka andra färger som är möjliga? För att på förhand veta vad för färgutfall man kan få i en kull behöver man kunna en gnutta basal genetik.

Några genetikbegrepp

Katter, likt människor, har ett visst antal kromosompar. Katter har 38 kromosomer och bär på alleler på bestämda platser (locus), det är här kattens genetiska anlag (DNA) finns. Eftersom kromosomerna existerar i par har de på samma plats i kromosomparet två möjliga alleler, en nedärvd från mamman och en nedärvd från pappan.[1]

Recessiva & dominanta anlag

“Anlag kommer i par och det är dessa som ensamma eller i kombination med andra anlag bidrar till en viss egenskap hos katten. Anlagen kan vara dominanta eller recessiva. Dominant anlag innebär att det alltid slår ut ett recessivt anlag. För att ett recessivt anlag ska visa sig måste det finnas i dubbel uppsättning.” [2]

Homozygot & heterozygot

“Med homozygot menas att anlaget finns i dubbel uppsättning. Heterozygot betyder att anlagen är olika. Ett exempel på detta är att om en katt med svart päls är homozygot, så innebär detta att båda kromosomparen kommer ge svart färg. Om katten däremot är heterozygot svart, så innebär det att ena anlaget kan vara svart färg men det andra en annan färg. Eftersom svart är ett dominant anlag kommer bara den svarta färgen visa sig på katten.” [2] I kombination med rätt partner kan den heterozygot svarta katten ge annan färg på sina avkommor, som exempelvis färgerna choklad eller kanel, vilka båda är recessiva anlag.

Exempel på dominanta anlag:

Visa mer

Exempel på recessiva anlag:

Visa mer

Statistiska färgutfall i en kull

Klicka på knapparna för att gå direkt till ett visst avsnitt.


Colourpoint

Anlaget som vi kallar för “colourpoint” är ett recessivt anlag. På svenska kallas colourpoint för “maskning”, eftersom det ser ut som att de har en “mask” för ansiktet. Colourpoint betecknas med EMS-koden “33”.

Kattens kroppfärg är ljus och och färg- och (andra eventuella) mönsteranlag syns i ansiktet, på öronen, ben/fötter och svans.

Heterozygot: katten är bärare av colourpoint

När en katt bär colourpointanlaget utan att det syns har denna alltså en heterozygot uppsättning av egenskapen. Vardagligt brukar man prata om “bärare av colourpoint”.

Antal colourpoint-gener (allel): 1 av 2, .

Homozygot: katten är colourpoint

När en katt bär colourpointanlaget synligt innebär det att denna har en homozygot uppsättning av egenskapen. Vardagligt brukar man då bara kalla dessa för colourpoint (eller maskade).

Antal colourpoint-gener (allel): 2 av 2, ▀ ▀.

Statistik utfall colourpoint:

Föräldrakatternas gener Utfall avkommor
▀ ▀ Colourpoint + ▀ ▀ Colourpoint = ▀ ▀ 100% Colourpoint
▀ ▀ Colourpoint + Bärare = ▀ ▀ 50% Colourpoint
50% Bärare av colourpoint
▀ ▀ Colourpoint + ▀ ▀ Icke-bärare= 100% Bärare av colourpoint
Bärare + Bärare=▀ ▀ 25% Colourpoint
50% Bärare av colourpoint
▀ ▀ 25% Icke-bärare
Bärare + ▀ ▀ Icke-bärare=50% bärare
▀ ▀ 50% icke-bärare
▀ ▀ Icke-bärare + ▀ ▀ Icke-bärare=▀ ▀ 100% icke-bärare

BSH b 21 33

Agouti/tabby (colourpoint)

När en colourpoint är agouti (mönstrad) kallas den för tabby, vilket är ett dominant anlag. Det betecknas med EMS-koden “21”. Katten får ränder i ansikte, på benen och svansen. Undantaget om katten har vidbandsanlag, dvs om den är tippad (endast möjligt för golden och silver), då ska EMS-koden “11” appliceras istället för “21”.

På engelska används “tabby” när man syftar på mönster, men på svenska heter även en av mönsterformerna samma sak. För att undvika missförstånd kommer vi i denna text istället använda begreppet “agouti”, som betyder att katten är mönstrad.

Har din katt heterozygot eller homozygot anlag för agouti? Några tips

Visa mer

Statistiskt utfall: Heterozygot agouti

När katten endast har en allel för agouti är katten heterozygot. Det innebär att den “bär” på non-agoutianlag, och har en möjlighet att få avkommor som inte är mönstrade. Nedan är utfallsstatistiken i olika kombinationer:

Antal agouti-gener (allel): 1 av 2, .

Föräldrakatternas generUtfall avkommor
▀ ▀ Homozygot agouti + Heterozygot agouti = ▀ ▀ 50% Homozygot agouti
50% Heterozygot agouti
Heterozygot agouti + Heterozygot agouti = ▀ ▀ 25% Homozygot agouti
50% Heterozygot agouti
▀ ▀ 25% Non-agouti
Heterozygot agouti + ▀ ▀ Non-agouti = 50% Heterozygot agouti
▀ ▀ 50% Non-agouti

Statistiskt utfall: Homozygot agouti

När katten har två allel för agouti är katten homozygot. Det innebär att den endast kan få avkommor som är mönstrade. Nedan är utfallsstatistiken i olika kombinationer:

Antal agouti-gener (allel): 2 av 2, ▀ ▀.

Föräldrakatternas generUtfall avkommor
▀ ▀ Homozygot agouti + ▀ ▀ Homozygot agouti = ▀ ▀ 100% Homozygot agouti
▀ ▀ Homozygot agouti + Heterozygot agouti = ▀ ▀ 50% Homozygot agouti
50% Homozygot agouti
▀ ▀ Homozygot agouti + ▀ ▀ Non-agouti =100% Heterozygot agouti
BSH c 33

Vill du få utfall som är non-agouti med din tabbymaskade katt?

Det förutsätter att din katt är heterozygot agouti, annars är det dessvärre inte möjligt. Antingen parar du din katt som är heterozygot agouti med en annan heterozygot, eller ännu hellre med en non-agouti för att öka chansen att få solid/non-agouti utfall.

Observera!
Inom FIFe gör man i dagsläget inte skillnad på de olika mönsterformerna (“22”, “23”, “24”, “25”) som finns när katten är colourpoint. Istället används EMS-kod “21” = ospecificerad tabby.

Från och med 2023-01-01 inom FIFe kan Brittiskt kort- och långhår registreras med koden för vidbandsanlag (EMS-kod “11”) i kombination med maskning/colourpoint.

Fullständig lista över godkända kombinationer av anlag hittar man i rasstandarden för Brittiskt kort- och långhår.


BSH a 03 33

Vitfläck

Vitfläck är ett dominant anlag. När en colourpoint är vitfläckig får de helvita fält på kroppen som varierar i utseende på varje individ, ofta finns det någon typ av bläs i ansiktet eller på hakan, på magen och fötterna. Där det inte är vitt ser man resten av färgen. Detta betecknas med EMS-koderna “01” (van), “02” (harlekin) och “03” (bicolour), beroende på hur mycket eller lite vitt de har.

Colourpointfärgade katter som tävlar på utställningar ska uppfylla den standard för vitfläckighet som finns i kattförbundet man tävlar inom.

Vitfläcksmängd:

Hur en vitfläck ska se ut är beskrivet i färgstandarden, dels ska rätt mängd stämma och dels ska även fläckarnas placering stämma. Allt detta går att läsa mer om i ditt kattförbunds färgstandard för vitfläck. Nedan är FIFes indelning:

  • 01 Van: mer än 75 % vitt
  • 02 Harlekin: 50–75 % vitt
  • 03 Bicolour: 25–50 % vitt

Har din katt heterozygot eller homozygot anlag för vitfläck? Några tips

Visa mer

Statistiskt utfall: Heterozygot vitfläck

När katten endast har en allel för vitfläck är katten heterozygot. Det innebär att den “bär” på non-vitfläckanlag, och har en möjlighet att få avkommor som inte är vitfläckiga. Nedan är utfallsstatistiken i olika kombinationer:

Antal vitfläck-gener (allel): 1 av 2, .

Föräldrakatternas generUtfall avkommor
▀ ▀ Homozygot vitfläck + Heterozygot vitfläck = ▀ ▀ 50% Homozygot vitfläck
50% Heterozygot vitfläck
Heterozygot vitfläck + Heterozygot vitfläck = ▀ ▀ 25% Homozygot vitfläck
50% Heterozygot vitfläck
▀ ▀ 25% Non-vitfläck
Heterozygot vitfläck + ▀ ▀ Non-vitfläck = 50% Heterozygot vitfläck
▀ ▀ 50% Non-vitfläck

Statistiskt utfall: Homozygot vitfläck

När katten har två allel för vitfläckighet är katten homozygot. Det innebär att den endast kan få avkommor som är vitfläckiga. Nedan är utfallsstatistiken i olika kombinationer:

Antal vitfläck-gener (allel): 2 av 2, ▀ ▀.

▀ ▀ Homozygot vitfläck + ▀ ▀ Homozygot vitfläck = ▀ ▀ 100% Homozygot vitfläck
▀ ▀ Homozygot vitfläck + Heterozygot vitfläck = ▀ ▀ 50% Homozygot vitfläck
50% Heterozygot vitfläck
▀ ▀ Homozygot vitfläck + ▀ ▀ Non-vitfläck =100% Heterozygot vitfläck

Långhår

Anlaget som vi kallar för “långhår” är ett recessivt anlag. Pälslängden avgör vilken ras de “brittiska katterna” tillhör, korthåriga katter kallas Brittiskt korthår och långhåriga katter kallas för Brittiskt långhår.

Pälsen är lång till semilång på kroppen och svansen, ofta har katterna en vacker krage/man och mindre hårtofsar mellan tårna.

Heterozygot: katten är bärare av långhår

När en katt bär långhårsanlaget utan att det syns har denna en heterozygot uppsättning av egenskapen. Vardagligt brukar man prata om “bärare av långhår”.

Antal långhårsgener (allel): 1 av 2, .

Brittiskt korthår (BSH)

Homozygot: katten är långhårig

När en katt bär långhårsanlaget synligt innebär det att denna har en homozygot uppsättning av egenskapen. Vardagligt brukar man då bara kalla dessa för långhår.

Antal långhårsgener (allel): 2 av 2, ▀ ▀.

Brittiskt långhår (BLH)

Statistik utfall långhår:

Föräldrakatternas gener Utfall avkommor
▀ ▀ Långhår + ▀ ▀ Långhår = ▀ ▀ 100% Långhår
▀ ▀ Långhår + Bärare = ▀ ▀ 50% Långhår
50% Bärare av långhår
▀ ▀ Långhår + ▀ ▀ Icke-bärare= 100% Bärare av långhår
Bärare + Bärare=▀ ▀ 25% Långhår
50% Bärare av långhår
▀ ▀ 25% Icke-bärare
Bärare + ▀ ▀ Icke-bärare=50% bärare
▀ ▀ 50% icke-bärare
▀ ▀ Icke-bärare + ▀ ▀ Icke-bärare=▀ ▀ 100% icke-bärare

BSH c 33

Dilution

Anlaget som vi kallar för “dilution” är ett recessivt anlag. Översatt till svenska blir det “utspädning”, pälsfärgen får en ljusare effekt. Anlaget påverkar färger som svart, choklad, kanel och röd, de blir ljusare och blir färgerna blå, lila, fawn och creme.

Dilution är ett separat eget anlag.

Heterozygot: katten är bärare av dilution

När en katt bär dilutionsanlaget utan att det syns har denna en heterozygot uppsättning av egenskapen. Vardagligt brukar man prata om “bärare av dilution”.

Antal dilutionsgener (allel): 1 av 2, .

Brittiskt korthår, brunmaskad bärare av dilution (BSH n 33)

Homozygot: katten är diluterad

När en katt bär dilutionsanlaget synligt innebär det att denna har en homozygot uppsättning av egenskapen. Vardagligt brukar man då bara kalla dessa för färgen de har: blå, lila, fawn eller creme.

Antal dilutionsgener (allel): 2 av 2, ▀ ▀.

Brittiskt korthår, lilamaskad (BSH c 33)

Statistik utfall dilution:

Föräldrakatternas gener Utfall avkommor
▀ ▀ Dilution + ▀ ▀ Dilution = ▀ ▀ 100% Dilution
▀ ▀ Dilution + Bärare = ▀ ▀ 50% Dilution
50% Bärare av dilution
▀ ▀ Dilution + ▀ ▀ Icke-bärare= 100% Bärare av dilution
Bärare + Bärare=▀ ▀ 25% Dilution
50% Bärare av dilution
▀ ▀ 25% Icke-bärare
Bärare + ▀ ▀ Icke-bärare=50% bärare
▀ ▀ 50% icke-bärare
▀ ▀ Icke-bärare + ▀ ▀ Icke-bärare=▀ ▀ 100% icke-bärare

Referenser

  1. ^ Allel – Wikipedia. Läst 14 februari 2022.
  2. ^ Genetik och avel hos katter – Moderna Djurförsäkringar. Läst 14 februari 2022.