* Brittiskt korthår och Brittiskt långhår

Genom SVERAKs öppna registreringsstatistik har vi plockat ut antalet registrerade Brittiskt kort- och långhår som är colourpoints. Datan som vi har tagit del av börjar 2005 och slutar 2016. Genom manuell sökning i den öppna stamboken har vi också kunnat lägga till data från 2017–2018.

Dessutom har vi fått ta del av de svenska WCF-klubbarna SNRFs och HCCs registreringsstatistik. Observera att detta är inte alla katter som har registrerats i Sverige, utan bara de katter som registrerats hos dessa klubbar. Sammanställningen sträcker sig mellan 2006 till 2018. Stort tack till Sirkka-Liisa hos SNRF som har gett oss tillgång till denna data!Registreringsstatistik i SVERAK

mellan 2005-2016

2005

Totalt 25 Brittiskt korthår,
varav 15 hanar, 9 honor och 1 importer

2006

Totalt 44 Brittiskt korthår,
varav 24 hanar, 17 honor och 3 importer

2007

Totalt 53 Brittiskt korthår, 
varav 23 hanar, 25 honor och 6 importer

2008

Totalt 43 Brittiskt korthår
varav 24 hanar, 19 honor, 4 importer och 6 transfer

2009

Totalt 32 Brittiskt korthår, 
varav 14 hanar, 18 honor, 2 importer och 1 transfer

2010

Totalt 53 Brittiskt korthår, 
varav 25 hanar, 28 honor och 1 import

2011

Totalt 55 Brittiskt korthår, 
varav 28 hanar, 27 honor, 1 importer och 7 transfer

2012

Totalt 4 Brittiskt långhår
varav 1 hane och 3 honor

Totalt 70 Brittiskt korthår, 
varav 34 hanar, 35 honor, 3 importer och 8 transfer

2013

Totalt 41 Brittiskt korthår, 
varav 20 hanar, 21 honor, 3 importer och 1 transfer

2014

Totalt 1 Brittiskt långhår
varav 1 hane

Totalt 28 Brittiskt korthår, 
varav 17 hanar, 11 honor, 1 import och 4 transfer

2015

Totalt 1 Brittiskt långhår,
varav 1 hane

Totalt 45 Brittiskt korthår,
varav 24 hanar, 21 honor och 3 importer

2016

Totalt 1 Brittiskt långhår,
varav 1 hona och 5 importer

Totalt 46 Brittiskt korthår,
varav 25 hanar, 21 honor och 3 importer

2017

Totalt 8 Brittiskt långhår,
varav 4 hanar och 4 honor

Totalt 45 Brittiskt korthår,
varav 15 hanar och 30 honor

2018

Totalt 31 Brittiskt långhår,
varav 18 hanar och 13 honor

Totalt 61 Brittiskt korthår,
varav 34 hanar och 27 honor


Informationen hämtad från:

• SVERAK “Siffror och statistik” (läst 2018-12-27).

http://www.sverak.se/siffror-och-statistik/

• FindUs SVERAKs öppna stambok sökning “Brittiskt korthår” och “Brittiskt långhår” filtrerat på år “2017”, “2018” (läst 2020-03-15).

http://stambok.sverak.se/


Registreringsstatistik i WCF

mellan 2006-2018

2006

Totalt 1 Brittiskt korthår

2007

Totalt 2 Brittiskt korthår

2008

Totalt 1 Brittiskt korthår

2009

Totalt 1Brittiskt korthår

2010

Totalt 10 Brittiskt korthår

2011

Totalt 4 Brittiskt korthår

2014

Totalt 9 Brittiskt korthår, 1 Brittiskt långhår

2015

Totalt 6 Brittiskt korthår, 1 Brittiskt långhår

2016

Totalt 13 Brittiskt korthår

2017

Totalt 42 Brittiskt korthår, 4 Brittiskt långhår

2018

Totalt 6 Brittiskt korthår, 1 Brittiskt långhår
Källa:

SNRF & HCC (delgiven oss 2018-12-26)

Data från SNRF