Registreringsstatisk av colourpoints*

* Brittiskt korthår och Brittiskt långhår

Genom SVERAKs öppna registreringsstatistik har vi plockat ut antalet registrerade Brittiskt kort- och långhår som är colourpoints. Datan som vi har tagit del av börjar 2005 och slutar 2016.

Dessutom har vi fått ta del av de svenska WCF-klubbarna SNRFs och HCCs registreringsstatistik. Observera att detta är inte alla katter som har registrerats i Sverige, utan bara de katter som registrerats hos dessa klubbar. Sammanställningen sträcker sig mellan 2006 till 2018. Stort tack till Sirkka-Liisa hos SNRF som har gett oss tillgång till denna data!Registreringsstatistik i SVERAK

mellan 2005-2016

2005

Totalt 25 Brittiskt korthår,
varav 15 hanar, 9 honor och 1 importer

2006

Totalt 44 Brittiskt korthår,
varav 24 hanar, 17 honor och 3 importer

2007

Totalt 53 Brittiskt korthår, 
varav 23 hanar, 25 honor och 6 importer

2008

Totalt 43 Brittiskt korthår
varav 24 hanar, 19 honor, 4 importer och 6 transfer

2009

Totalt 32 Brittiskt korthår, 
varav 14 hanar, 18 honor, 2 importer och 1 transfer

2010

Totalt 53 Brittiskt korthår, 
varav 25 hanar, 28 honor och 1 import

2011

Totalt 55 Brittiskt korthår, 
varav 28 hanar, 27 honor, 1 importer och 7 transfer

2012

Totalt 4 Brittiskt långhår
varav 1 hane och 3 honor

Totalt 70 Brittiskt korthår, 
varav 34 hanar, 35 honor, 3 importer och 8 transfer

2013

Totalt 41 Brittiskt korthår, 
varav 20 hanar, 21 honor, 3 importer och 1 transfer

2014

Totalt 1 Brittiskt långhår
varav 1 hane

Totalt 28 Brittiskt korthår, 
varav 17 hanar, 11 honor, 1 import och 4 transfer

2015

Totalt 1 Brittiskt långhår,
varav 1 hane

Totalt 45 Brittiskt korthår,
varav 24 hanar, 21 honor och 3 importer

2016

Totalt 1 Brittiskt långhår,
varav 1 hona och 5 importer

Totalt 46 Brittiskt korthår,
varav 25 hanar, 21 honor och 3 importer


Informationen hämtad från:

SVERAK “Siffror och statistik” (läst 2018-12-27)

http://www.sverak.se/siffror-och-statistik/

Registreringsstatistik i WCF

mellan 2006-2018

2006

Totalt 1 Brittiskt korthår

2007

Totalt 2 Brittiskt korthår

2008

Totalt 1 Brittiskt korthår

2009

Totalt 1Brittiskt korthår

2010

Totalt 10 Brittiskt korthår

2011

Totalt 4 Brittiskt korthår

2014

Totalt 9 Brittiskt korthår, 1 Brittiskt långhår

2015

Totalt 6 Brittiskt korthår, 1 Brittiskt långhår

2016

Totalt 13 Brittiskt korthår

2017

Totalt 42 Brittiskt korthår, 4 Brittiskt långhår

2018

Totalt 6 Brittiskt korthår, 1 Brittiskt långhår
Källa:

SNRF & HCC (delgiven oss 2018-12-26)

Data från SNRF