Brittiskt korthår kommer i en uppsjö av färger och mönster, vilka kan kombineras på nästan alla möjliga sätt. I FIFe har man angett samtliga anlagskombinationer som för närvarande är godkända hos rasen.

Med godkänd menar man att katten kan tävla i på utställning till exempel, och det är dessa anlag, i olika kombinationer, som seriösa uppfödare strävar efter att förbättra och avla i sin uppfödning.

Här hittar du en lista med godkända färger på colourpoints i de olika kattförbunden. Längre ned på sidan hittar du en ordlista över de vanligaste anlagen på Brittiskt korthår och Brittiskt långhår.

Listan uppdaterades senast 2023-09-25 utifrån FIFes rasstandard för Brittiskt korthår & Brittiskt långhår


Brittiskt korthår och Brittiskt långhår-colourpoint i FIFe

Anslutna kattförbund: SVERAK, NRR, Felis Danica, Suomen Kissaliitto med flera

I FIFe är Brittiskt korthår (BSH) & Brittiskt långhår (BLH) godkända i ”vanlig” colourpoint (solid/non agouti), agouti/mönstrad colourpoint, silver-colourpoint (med eller utan agouti), golden-colourpoint (ett slags agouti). Alla dessa kan kombineras med vitfläck (med graderna bicolour, harlekin & van).

Grundläggande EMS-koder:

EMS-koden “33” använder man för att visa att katten är colourpoint.

33 - colourpoint

Färger godkända på BSH & BLH colourpoint i FIFe

Colourpoint
n / a / b / c / d / e / f / g / h / j / o / p / q / r

Smoke colourpoint
ns / as / bs / cs / ds / es / fs / gs / hs / js / os / ps / qs / rs

Tabby colourpoint
n 21 / a 21 / b 21 / c 21 / d 21 / e 21 / f 21 / g 21 / h 21 / j 21 / o 21 / p 21 / q 21 / r 21

Silver tabby colourpoint
ns 21 / as 21 / bs 21 / cs 21 / ds 21 / es 21 / fs 21 / gs 21 / hs 21 / js 21 / os 21 / ps 21 / qs 21 / rs 21

Golden tabby colourpoint
ny 21 / ay 21 / by 21 / cy 21 / dy 21 / ey 21 / fy 21 / gy 21 / hy 21 / jy 21 / oy 21 / py 21 / qy 21 / ry 21

Silver tipped colourpoint
ns 11 / as 11 / bs 11 / cs 11 / ds 11 / es 11 / fs 11 / gs 11 / hs 11 / js 11 / os 11 / ps 11 / qs 11 / rs 11

Golden tipped colourpoint
ny 11 / ay 11 / by 11 / cy 11 / dy 11 / ey 11 / fy 11 / gy 11 / hy 11 / jy 11 / oy 11 / py 11 / qy 11 / ry 11

Alla varianter kan kombineras med vitt: 01 / 02 / 03


Ordlista över EMS-koder

Klicka på “Visa” för att se vad de olika bokstäverna och siffrorna betyder.

Visa mer
BSH b 33