Brittiskt korthår kommer i en uppsjö av färger och mönster, vilka kan kombineras på nästan alla möjliga sätt. Anlaget för colourpoint styrs av temperatur, på de kallaste delarna av kroppen träder färgen fram: öron, tassar och ben, svans och nos. När colourpoints föds har de utsatts för en jämn värme i mammas mage, därför syns inte deras färg förrän nya hårstrån växer ut. Det brukar ta några veckor innan man ser vilken färg eller mönster en kattunge har, ibland syns det tidigare och ibland senare.

Här hittar du en lista med godkända färger på colourpoints i de olika kattförbunden. Längre ned på sidan hittar du en ordlista över de vanligaste anlagen på Brittiskt korthår och Brittiskt långhår.

Denna lista uppdaterades senast 2018-12-27 utifrån FIFes rasstandard för Brittiskt korthår & Brittiskt långhår


Brittiskt korthår och Brittiskt långhår-colourpoint i FIFe

Anslutna kattförbund: SVERAK, NRR, Felis Danica, Suomen Kissaliitto med flera

I FIFe är Brittiskt korthår (BSH) & Brittiskt långhår (BLH) godkända i ”vanlig” colourpoint (solid/non agouti), agouti/mönstrad colourpoint, silver-colourpoint (med eller utan agouti), golden-colourpoint (ett slags agouti). Alla dessa kan kombineras med vitfläck (med graderna bicolour, harlekin & van).

Grundläggande EMS-koder:

EMS-koden “33” använder man för att visa att katten är colourpoint.

33 - colourpoint (recessivt anlag)

Färger godkända på BSH & BLH colourpoint i FIFe

Colourpoint
n / a / b / c / d / e / f / g / h / j / o / p / q / r

Smoke colourpoint
ns / as / bs / cs / ds / es / fs / gs / hs / js / os / ps / qs / rs

Tabby colourpoint
n 21 / a 21 / b 21 / c 21 / d 21 / e 21 / f 21 / g 21 / h 21 / j 21 / o 21 / p 21 / q 21 / r 21

Silver tabby colourpoint
ns 21 / as 21 / bs 21 / cs 21 / ds 21 / es 21 / fs 21 / gs 21 / hs 21 / js 21 / os 21 / ps 21 / qs 21 / rs 21

Golden tabby colourpoint
ny 21 / ay 21 / by 21 / cy 21 / dy 21 / ey 21 / fy 21 / gy 21 / hy 21 / jy 21 / oy 21 / py 21 / qy 21 / ry 21

Alla varianter kan kombineras med vitt: 01 / 02 / 03


EMS-Ordlista

Svårt att komma ihåg vad alla bokstäver och siffror står för? EMS står för “Easy Mind System” (framtaget av FIFe), vilket är ett system för hur man anger olika utseenden med siffror och bokstäver.

Klicka på “Visa” för att se hela ordlistan.

Visa