För att lyckas med en djup och intensiv blå färg hos colourpoints, oavsett ras, måste uppfödare selektera och kombinera katter med den bästa ögonfärgen.

Det ger den bästa förutsättningen för att avkomman ska kunna ärva samma eller få bättre ögonfärg. 

När kattungen öppnar ögonen är färgen blå

När kattungen föds har de alla blå ögonfärg. Den behåller inte den blå färgen när katten växer upp och den är inte heller vägledande för färgen som katten får som vuxen.

Omkring 4-6 veckors ålder börjar ögonfärgen skifta på kattungen till deras ”riktiga” färg. Det tar tid innan ögonfärgen når sin fulla potential, har man vana av att se ögonfärgens utveckling kan man vid det här laget börja dra slutsatser om ögonfärgens troliga intensitet i vuxen ålder.

4 veckor gammal
a 21 33
Samma katt, 1 år gammal

Blå ögonfärg – från blaskig till djuphavsblå

Den ögonfärg som colourpoint-katter har är länkad till gener för temperaturkänslig alibinism (vilken ger colourpointmönstret på kattens kropp), ögonfärgen är alltid blå i olika variationer av nyans och intensitet mellan individer. 

För att lyckas med en djup och intensiv blå färg hos colourpoints, oavsett ras, måste uppfödare selektera och kombinera katter med den bästa ögonfärgen. Det ger den bästa förutsättningen för att avkomman ska kunna ärva samma eller få bättre ögonfärg. 

Nittsjöns Fiordaliso (BSH ns 21 33) har en blåare färg än många andra maskade britter i Sverige. Ägare: Marta Nyström (S*Brisavanti’s)
SC BellArden Uriel (BSH n 21 33) har en väldigt blå ögonfärg. Ägare Maud Dickson (Pirot cattery)

Grönögda silver-katter + colourpoint = succé …?

Man har noterat att katter som har anfäder med silveranlag (med intensiva gröna ögon*) oftast har bättre blå ögonfärg än andra. Idag finns det många colourpoint-britter som har “silver” (eller Golden) längre bak i sina led som man kan studera och jämföra denna teori med. Det verkar sammanfattningsvis som om grön och blå ögonfärg passar bra tillsammans och förstärker den blå intensiteten och tonen hos colourpoint-katter. **

Para aldrig med en orangeögd partner
Den blå intensiteten verkar försvinna genom generationerna när katter med blå ögon paras med katter med orange-färgade ögon. Om man vill förbättra ögonfärgen hos colourpoints, rekommenderas det generellt inte att man blandar ögonfärg hur som helst. Det finns uppfödare som menar att så länge som vi blandar orange och blå-ögda katter kommer vi inte få några framsteg i aveln, och därför bör sådana kombinationer absolut ej bör göras (med avseendet att ögonfärgen “förstörs” eller i alla fall ej förbättras)***

* Färgen ska vara grön-blå (ej grön-gul), annars ger det inte avsedd effekt.

** Det kan däremot finnas andra anledningar och faktorer till varför uppfödare drar sig för att blanda in silverkatter i sitt avelsarbete, vilket i sig inte har med ögonfärgen att göra (andra faktorer kan exempelvis vara att ta hänsyn till renheten i pälsfärgerna i linjer utan silver-anlag).

*** Tidigare användes ordet ”förbjudas” i denna mening, men på grund av missförstånd om ordets användning i sammanhanget ändrades texten (2/6 2019).

Om man ska blanda in grönögda britter i colourpoint-aveln så är det denna typ av grön-blå ton som rekommenderas. På bild är Ivanka Sun & Snow (BSH ny 11), uppfödare och ägare: Natalia Timchenko (bild använd med tillåtelse).

Det tar många generationer av bra ögonfärg … 

En tysk uppfödare (som har lång erfarenhet av att föda upp britter) hävdar att det minst tar 6 generationer innan en dålig ögonfärg kan få en bra blå eller grön ton – såklart med hård selektering. Men för den djupa blå färgen krävs ett hårt och medvetet arbete över flera tiotal generationer.

Hård selektering för att nå målet …
Alla katter med dålig ögonfärg utesluts ur uppfödarens avelsprogram. När man ser resultatet av uppfödarens arbete kan man se att hon har kommit mycket längre än många andra med avseende på ögonfärg. För att försäkra sig om att endast de med bästa ögonfärg stannar i hennes avelsprogram, stannar hennes kattungar tills de är omkring 1 år gamla. Först då kan uppfödaren avgöra ifall de håller för hennes avelsprogram eller ej.

Utan fortsatt selektering kommer dock inte ögonfärgen att hålla i sig över generationerna, det är därför mycket viktigt att man ständigt kombinerar katter som har den bästa ögonfärgen för att ge avkomman största möjliga chans att utveckla ordentligt blå ögonfärg. Detta arbete tar givetvis många år innan det ger ordentligt resultat.

Risker med selektivt avelsarbete

En risk om man selekterar katter för hårt efter deras anlag är minskad genetisk variation, som kan leda till andra följdproblem inom färgvarianten colourpoint. Denna text avhandlar endast en parameter (ögonfärgen), i reellt avelsarbete måste givetvis fler parametrar tas hänsyn till.