Under FIFes General Assembly 2022 (FIFes årsmöte) beslutade man om att även FIFe kommer att använda EMS-kod 11 i kombination med maskat/colourpoint (33). Detta gäller katter som är silvertippade + colourpoint samt goldentippade + colourpoint (exempelvis BSH ns 11 33 eller BLH ny 11 33).

Detta är glädjande nyheter då man tidigare registrerat alla mönstrade under EMS-koden 21, vilket anger ospecificerad agouti. Det man missar (genom att samla alla katter med någon form av agouti under koden 21) är ifall katten har vidbandsanlag eller ej. Det går då inte heller att följa det bakåt i stamtavlan, och mycket information går då förlorad som egentligen är mycket viktig för uppfödning och avel.

Denna ändring kommer dock framförallt justeras till det bättre för våra utställningskatter, som äntligen kommer kunna möta den föreskrivna standarden för mönsterformen de egentligen har, istället för 21 som ju inte tagit hänsyn till hur tippning manifesteras (som “suddar ut” mönster och endast har mönster ytterst på pälsstråna).

Ändringen kommer troligtvis implementeras i rasstandarden för BSH och BLH i början av 2023.

Källa:

Foto:

  • Annika Ljung, SE*Epiphanyäs