Category: Colourpoint.se

Blå ögonfärg hos maskade britt-katter

För att lyckas med en djup och intensiv blå färg hos colourpoints, oavsett ras, måste uppfödare selektera och kombinera katter med den bästa ögonfärgen. Det ger den bästa…

Diskussionsgrupp för Colourpointuppfödare

Colourpoint.se har en diskussionsgrupp på Facebook som är till för uppfödare och de som på ett eller annat sätt är involverade med kattuppfödning av Brittiskt kort- och långhår….

Om Colourpoint.se

Colourpoint.se är en privatägd domän där information om Brittiskt korthår och Brittiskt långhår i colourpointfärger delas. Allt du hittar på denna webb bygger på ideellt arbete, som påminner…