Följ den spännande utvecklingen av hur färg och andra anlag träder fram över tid på maskade kattungar.

Inläggen är sorterade efter kattungarnas färg (brun, blå, choklad, lila, osv). Vissa färger har vi ännu få eller inga exempel av.

Fler bildexempel finns i gallerierna

Där finns även möjligheten att jämföra olika färger mot varandra.


Brunmaskade (svart)

Blåmaskade

Chokladmaskade

Lilamaskade

Rödmaskade