Page 2 of 2

Registreringsstatisk av colourpoints*

* Brittiskt korthår och Brittiskt långhår Genom SVERAKs öppna registreringsstatistik har vi plockat ut antalet registrerade Brittiskt kort- och långhår som är colourpoints. Datan som vi har tagit…

Guide: Färgutfall colourpoint

Brittiskt korthår kommer i en uppsjö av färger och mönster, vilka kan kombineras på nästan alla möjliga sätt. Anlaget för colourpoint styrs av temperatur, på de kallaste delarna…

Om Colourpoint.se

Colourpoint.se är en privatägd domän där information om Brittiskt korthår och Brittiskt långhår i colourpointfärger delas. Allt du hittar på denna webb bygger på ideellt arbete, som påminner…